Pha LED 50W Vỏ Ghi Dầy – Vàng - Siêu thị đèn trang trí Vinh Thủy

Giá: Liên hệ (Ngày 08/11/2016).Siêu thị đèn trang trí Vinh Thủy. Địa chỉ: 276 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại: 0225.3855.366, 0903091985. Email: vinhthuyshowroom@gmail.com. Pha LED 50W Vỏ Ghi Dầy – Vàng - Siêu thị đèn trang trí Vinh Thủy