Chùa vuông mạ đồng 1340 - Siêu thị đèn trang trí Vinh Thủy

Giá: 225,000₫ (Ngày 29/07/2017).Siêu thị đèn trang trí Vinh Thủy. Địa chỉ: 276 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại: 0225.3855.366, 0903091985. Email: vinhthuyshowroom@gmail.com. Chùa vuông mạ đồng 1340 - Siêu thị đèn trang trí Vinh Thủy